kenneth

Drop-in mottagningens öppettider

måndag - fredag kl 08.15 - 9.30Hit är du välkommen med enklare besvär som endast kräver ett kort läkarbesök (10 min) eller för receptförnyelse (ej narkotikaklassade preparat).


Observera att väntetiderna varierar. Vid extremt hög belastning kan tiderna komma att ta slut. Vi har begränsat antal drop-in tider.