OM TO CARE

To Care Sweden AB är ett hälsoföretag som bedriver husläkarverksamhet och vårdcentral i enlighet med avtal med Stockholms Läns Landsting. Ägare är Mama Mia AB som bedrivit vård sedan 1988 och är idag Skandinaviens största privata kvinno- och barnhälsomottagning.
 
To Care öppnade den 10/1 2011 sin första husläkarmottagning på Sibyllegatan 30 i Stockholm. I mars 2013 öppnade mottagning nummer två, denna gång belägen i Solna Business Park ett stenkast från Sundbybergs centrum.

Genom vår moderna vårdcentral i Solna Business Park erbjuder vi högklassig vård för alla boende i Solna, Bromma och Sundbyberg.
 
Vår värdegrund
Att se, bemöta och bekräfta alla To Cares patienter och samarbetspartners genom ett respektfullt och informativt förhållningssätt och med högsta servicefaktor.


Ägare

To Care Husläkarmottagning Sweden AB ägs av 
Lideta Hälsovård och MamaMia AB.
Tf VD är Eva Laurin. 


Organisation

To Cares ledningsgrupp består av;

Kristine Forsell Regionchef

Tony Borg, Verksamhetschef To Care City

T.f. Bitr. Verksamhetschef To Care City Ulrika Sundqvist

Victoria Åsander Jakobsson, Verksamhetschef To Care Solna


Kvalitet

To Care har ett övergripande ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) som gäller hela företaget. Ledningssystemet innebär bland annat att övergripande kvalitetsmål och delmål har tagits fram, kärnprocesser, lednings-och stödprocesser med tillhörande aktiviteter har kartlagts och rutiner har tagits fram för de aktiviteter som ingår i processerna. Medarbetarna vet var de aktuella rutinerna finns dokumenterade och i vilket system avvikelserapporter, klagomål och synpunkter skrivs. Resultat från enkäter och internkontroller sammanställs och rapporteras regelbundet till ledningen inför ledningens genomgång. 


To Care redovisar årligen en patientsäkerhetsberättelse för samtliga verksamheter. 


To Care är miljöcertifierade enligt ISO14001 sedan 2011 och kvalitetscertifieringsarbete enligt ISO9001 pågår. 


To Care gör löpande egna besöksenkäter för att se hur arbete och organisation kan förbättras. Även Stockholms Läns Landsting genomför årligen enkäter och mätningar genom utskick till besökare på våra mottagningar. Vi är väldigt stolta över de resultat vi uppnått i dessa mätningar. 


Personal

Inom To Care arbetar idag ca 40 personer och majoriteten är kvinnor, ca 15% är män. To Care har kollektivavtal med Vårdföretagarna / Almega och arbetar aktivt med friskvård. Båda våra mottagningar är numera HBTQ-certifierade i samarbete med SLL. 

vårdcentral Stockholm To Care